Clanarina za 2014 godinu

Članarina je 100 kn ako uplatite do 1.03.2014. godine,
nakon toga datuma je standardna cijena 200 kn!!!

AIDA HRVATSKA
Adresa: Pehlin 18
51000 Rijeka
Hrvatska

Information: Poslovna banka
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
žiro račun :2484008 – 1102311541
Godišnja članarina: 200,00 kn