Hrvatski rekordi

Statična apnea (STA)

 • Mihaela Romić 5:55 min
 • Goran Čolak 9:19 min

Dinamika bez peraja (DNF)

 • Turčinović Katarina 175 m
 • Goran Čolak 225 m (WR)

Dinamika sa perajama (DYN)

 • Turčinović Katarina 212 m
 • Goran Čolak 281 m (WR)

Slobodno poniranje (FIM)

 • Karla Fabrio 57 m
 • Veljano Zanki 92 m

Ronjenje sa konstantnim opterećenjem bez peraja (CNF)

 • Karla Fabrio 47 m
 • Tomo Vrdoljak 60 m

Ronjenje sa konstantnim opterećenjem (CWT)

 • Karla Fabrio 61 m
 • Veljano Zanki 107 m

Ronjenje sa promjenjivim opterećenjem (VWT)

 • Vedrana Vidović 43 m
 • Veljano Zanki 80 m

Bez ograničenja (NLT)

 • Vedrana Vidović 43 m
 • Veljano Zanki 110 m